1900-3016
Liên hệ qua Zalo
Địa chỉ
Liên hệ qua Facebook
1900-3016
Zalo
Facebook

1 thùng giấy in bill K80 phi 45 (45mm) (100 cuộn)

650.000 

Giấy in bill K80 x 45mm
1 thùng giấy in bill K80 phi 45 (45mm) (100 cuộn)

650.000